Info peluang usaha, Bisnis Rumahan, Modal usaha, bisnis online dan Usaha kecil>

SUKMA SEJATI

Sukma sejati adalah istilah atau sebuah konsep dasar kebatinan bagi orang jawa. Banyak perguruan- perguruan aliran kebatinan yang mengajarkan teori untuk bisa ketemu Guru Sejati. Salah satu contohnya pengetahuan tentang Manunggaling kawula lan Gusti ini […]

Ngawula Rasa

Ngawula Rasa Rasaning urip , yaiku rasa sejati kang menehi rasa sakkabehing rasa ( Pancering rasa ) kang ora kena di tulis ana ing kene , amarga gede banget walate yen katulis. Rasaning ilat, gunane […]

Urip Kang Langgeng

Urip kang nguasani isining alam donya , kang dititahake  dening Gusti Ingkang maha Kuasa, ya sang Hyang Sukma Adi Luih Ingkang Maha Agung. Mungguh keagungane wis ora ana kang madani, kaya anane tembung “Kun” tegese […]

1 2 3