Info peluang usaha, Bisnis Rumahan, Modal usaha, bisnis online dan Usaha kecil>

Ngawula Rasa

rasa tentrem

Ngawula Rasa
Rasaning urip , yaiku rasa sejati kang menehi rasa sakkabehing rasa ( Pancering rasa ) kang ora kena di tulis ana ing kene , amarga gede banget walate yen katulis. Rasaning ilat, gunane kanggo krasakake panganan kang legi, kang gurih, kanga asin, kang pahit, lan sak panunggalane. Rasanaing kulit kang dirasakake raga kanggo krasakake yen kesandung, tatu keneng geggaman, kecakot kewan. Lan sak panunggalane.

Kang di arani rasa kang kang sejati yaiku rasa kang langgeng kang ora owah gingsir, panggonane panggah, beda karo rasaning ilat karo rasaning kulit. Yen rasaning ilat iku bisa molah-malih contone, yen rasaning ilat naliko kakehan lemangan lan ngombe rasane wis malih ora bias krsakake enak maneh, tulada manih nalikane lagi kena lelara pilek lan awak lagi pating greges, babar pisan mangan ngombe ora bias krasakake enak kang ateges rasaning ilat iku owah gingsir ora tetep. Semono uga rasaning kulit utawa awak prsasat kerep anggone owah umpamane, pinuju kesuwen anggone lungguh wae rasane wis ora kepenak, toru ora alihan wae wes krasakke pegel, turu kaget kui wis bedo manih kang dirasakke.

Mula saka iku yen dirasakake kang tenan, lan kang dipikir kanti tenan, sakabihing rasa manungsa bis krasakake, manungsa di wajibake milih, sing arep dpilih rasa enak kepenak apa rasa kang ora kepenak lan ora enak. Wis mesthi yen sakabihing manungsa pilih kang enak lan kepenak iki kasunyatane. Nanging geneyo terkadang manungsa ora ngerti karo rasa kang sejati, yaiku rasa kang menehi sakabehing rasa, kamangka sejatine ya pada pada kang bisa dirasakake.

Pancen bab iki gawat yen lamun ora gawat rak yo ura susah di gurokake, ora susah nganggo di goleki, yen saben sok wonga pada ngerti, rak ya ora ana sing jenenge kapir. Tembung Kapir kang tak karepake ya iku ateges Kapiran, manungsa yen nganti orangerti karo rasa kang sejati iku ateges kapiran uripe, mula ojo nganti kapiran sak jroning uripe kudu ngerti lungguhing urip, ya kang diarani pancering rasa, ya rasa kang mulya, rasa kang langgeng.

Manungsa kang sempurna kawruhe, tegese kawruh kebatinan kang sejati, kawruh kebatinan kang tenan, kang mabisa mangerteni sangkan paraning dumadi, mula manungsa kudu pada ing prayitna sak jroning klakoni uripe, lan kudu percaya mring uripe lan kang nguripi, kanggo nyukupi ing uripe na alam donya netepi tata praja, golek sandang, pangan lan papan netepi geneping urip awit madya tumeka wusanane.

Rahayu, rahayu, rahayu

Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat silahkan dibagikan melalui tombol di atas. Jangan enggan untuk berkomentar agar bisa saling belajar. Mari berjejaring dengan kami di Facebook


Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.